Tjänster

Hälsoskolan är ett projekt som består av en rad föreläsningar, workshops och tillfällen för diskussioner om allt som har med hälsa, välbefinnande, personlig och social utveckling samt existentiella/andliga frågor att göra. Temat för varje träff kommer att presenteras innan varje tillfälle, och du kan fritt välja vilka träffar du vill delta i. Träffarna kommer att hållas både fysiskt och online. Min tanke är också att gemenskap ska vara en stor del av det hela, eftersom vi alla behöver känna en känsla av tillhörighet för att vara friska och lyckliga.

För information om Hälsoskolans träffar är du välkommen att besöka Facebook och Instagram, men du är även välkommen att kontakta mig om du vill hjälpa till att anordna en träff.

Många gånger under min hälsoresa har jag först känt mig väldigt hoppfull, eftersom jag har trott att jag äntligen har hittat en behandling eller ett verktyg som definitivt ska bota mig, bara för att sedan bli otroligt besviken när det har visat sig att det inte var svaret jag letade efter eller att det bara var en del av det. Jag har igen känt mig som att det inte finns någon utväg tills jag har hittat en ny terapi och ett nytt verktyg, men varje gång har det varit lite svårare att känna hopp igen. Dessutom har alla känslor som följd av den onda cirkeln ytterligare negativt påverkat min hälsa. Jag förstår också hur frustrerande det kan vara att besöka vården om och om igen utan riktiga svar eller resultat, och att känna sig missförstådd eller till och med illa behandlad. Hur det känns när man får ingen chans att bli delaktig i sin egen behandling eftersom man saknar kunskap och vården saknar engagemang, helhetssyn men även kunskap och tid.

Därför vill jag ge dig kunskaper och verktyg som jag har samlat på mig under åren, så att du kan undvika så mycket av detta som möjligt. Din hälsa är ditt ansvar, men för att kunna agera rätt för dig själv är det avgörande med kunskap om din kropp, ditt sinne och dina känslor.

Jag utbildar dig inom ditt sjukdomstillstånd, bekräftad eller under utredning, för att hjälpa dig att förstå dina symptom och varför de kan uppstå, vilka tester du kan ta och vilka behandlingsmetoder som finns tillgängliga (både inom sjukvården och alternativa behandlingsformer), samt hur det påverkar din kropp och ditt psyke som helhet. Vid diffusa symptom försöker vi att ta reda på orsakerna. Jag hjälper dig att se sambandet mellan kroppen, sinnet och känslorna, och ger tips om vad du kan göra på egen hand. Du behöver inte vara sjuk för att boka en konsultation. Jag hjälper dig mer än gärna att lära dig om hur du kan vårda din hälsa och förebygga sjukdom. Det här är kunskap för livet, eftersom din handlingskraft ligger i din hälsa.

 • För dig som inte vet var du ska börja eller vad ditt nästa steg är

 • Inför och efter vårdbesök, samt alternativa medicinska terapier och behandlingar

 • För dig som är nyfiken på din helhetshälsa och vill hitta effektiva strategier och verktyg för att förbättra och bibehålla den

 • För alternativa terapeuter av olika slag som vill öka sina kunskaper om specifika tillstånd eller allmän hälsa

Nivån på kunskapen jag delar anpassas efter din egen nivå, för att stegvis bygga på och slutligen ge dig en helhetsbild. Målet är att du ska förstå och lära dig. Vi fokuserar på att ge dig en klar överblick över din specifika situation, utan onödig information. Jag använder olika läromedel, och vi bestämmer tillsammans vilket sätt som passar dig bäst. Du får självklart allt material med dig efteråt.

 1. Telefonsamtal (kostnadsfritt): Vi diskuterar din situation för att se om jag kan hjälpa just dig, samt om du har fortsatt intresse

 2. Telefonsamtal: Vi diskuterar detaljerna kring vad du vill ha hjälp med och vilken är den bästa vägen dit

 3. Videomöte eller personligt möte: Vi går igenom allt material och besvarar förhoppningsvis alla dina frågor

Priser: Provklienter: 500 kr/timme- Just nu gäller provklientpriset för alla kunder

Rabatt: 1000 kr/timme

Målpris: 2000 kr/timme

Vid personligt möte kan en lämplig lokal ordnas mot en avgift.

Du betalar endast för de timmar som vi behöver för telefon-/videomötet eller det personliga möte, det vill säga du betalar inte för den tiden som jag behöver för att förbereda mig eller ta in nya kunskaper.

OBS! För närvarande agerar jag inte som någon form av terapeut och tar inget ansvar för din behandling. Jag ger inga rekommendationer utan delar de kunskaper och erfarenheter som anses lämpliga. Vid vissa tillfälle kan jag hjälpa dig som terapeut eller coach, men detta endast efter överenskommelse. Det kan även hända att jag för närvarande inte har tillräckliga kunskaper för att hjälpa just dig, men jag gör mitt bästa för att rekommendera en terapeut eller läkare. Av den anledningen förbehåller jag mig rätten att neka tjänsten eller avsluta den tidigare, mot återbetalning av outnyttjad tid.

Traumats anatomi

Den största missuppfattningen inom samhället när det gäller trauma (även inom sjuk- och friskvården) är att det endast är svåra händelser som grov misshandel, våldtäkt, allvarlig sjukdom, naturkatastrof etc. som anses vara traumatiska. Detta är långt ifrån sanningen, då en traumatisk upplevelse är djupt personlig och handlar om hur ditt nervsystem, din kropp och ditt psyke reagerar på själva händelsen samt vilka påföljder den har både på kort och lång sikt. Det handlar inte om vad som sker på utsidan, utan om vad som sker inom dig som ett resultat av den specifika händelsen.

Det finns även skillnader mellan enskilt och komplext trauma. Enskilt trauma är en händelse som inträffar under en kort tidsperiod och har en tydlig början och slut, som till exempel en olycka. Komplext trauma inträffar under en längre tid och det kan vara svårt att definiera tidsintervallet, som till exempel våld under uppväxten, samt att det kan innefatta olika traumatiska faktorer samtidigt. Problemet är även att symtomen kan variera starkt och att de kan uppträda länge efter att den traumatiska händelsen är över, vilket gör att de flesta inte förstår att detta kan vara roten till deras ohälsa.

Trauma är en naturlig del av livet som gör att vi alla drabbas någon gång och därför är det avgörande att sprida kunskap och förståelse om det. Det påverkar hela människan, det vill säga kroppen, psyket och själen, men självklart även våra relationer. Trauma kan hämma din mentala och emotionella utveckling, särskilt om det sker i barndomen, och innebär därför ofta mycket mer än bara ett minne som har “fastnat” och är obearbetat. Det finns otroligt mycket man kan göra i form av behandlingar, men det finns även olika verktyg som du kan arbeta med dagligen på egen hand. Det viktigaste är att ta ansvar för din läkningsprocess och återta handlingskraften i ditt eget liv, samtidigt som du får rätt och tryggt stöd.

Välkommen till en föreläsning där du får lära dig om hur trauma kan påverka dig, vilka symtom och sjukdomar det kan orsaka samt vilka terapier och verktyg som kan hjälpa.

För information om kommande föreläsningar är du välkommen att besöka Facebook och Instagram, men du är även välkommen att kontakta mig om du önskar att jag håller en efter överenskommelse. 

Dans är en av de djupaste formerna av ditt unika självuttryck som förenar kropp, sinne och känslor. Här kan du uttrycka precis allting som kommer upp till ytan med rörelse och ljud, vilket ger möjlighet att komma närmare dig själv, förstå och transformera svåra upplevelser. Alla känslor kan dyka upp: glädje, lycka, ilska, styrka, besvikelse, smärta, sorg och många fler. Det är ett sätt att njuta av din kropp och uppleva större livsglädje och frihet i att vara dig själv precis som du är. Dansen öppnar upp din kreativitet och spontanitet och kan leda dig tillbaka till ditt kännande hjärta och själ. Det är en meditativ upplevelse som gör att du kan stanna upp en stund och vara precis här och nu tillsammans med musikens magi.

Frigörande dans är en form av dans där ingen koreografi, kunskaper eller färdigheter krävs, och istället låter du din kropp leda dig i ditt eget flöde. Alla kan dansa och jag tycker att dansen är en del av människans natur som många har glömt bort men aldrig förlorat. Dans är en medicin som hjälper dig att vara närvarande och bjuder in alla delar av dig själv att vara med. Det finns många positiva fysiologiska, mentala och emotionella effekter, såsom:

 • Hjälper dig att komma tillbaka till kroppen, vilket minskar dissociation orsakad av trauma, och förstärker kopplingen mellan kroppen och sinnet

 • Ökar din förmåga till självreflektion 

 • Ökar självkännedom, självkänsla och självförtroende

 • Hjälper att frigöra stagnerade tankar och känslor

 • Kan hjälpa att "avsluta" traumatiska minnen

 • Ökar din kognitiva förmåga och medvetna närvaro

 • Möjliggör att komma i kontakt med olika delar av dig själv, såsom inre kritiker och inre barn etc

 • Kan ge känsla av att vara sedd, att tillhöra och känna dig trygg i en grupp

 • Förbättrar blodcirkulationen, vilket ger mer syre och näring till alla kroppens celler och organ samt förbättrar avgiftningsprocesser

 • Aktiverar det parasympatiska nervsystemet som är ansvarigt för vila, återhämtning och matsmältning

 • Med musklernas rörelse minskar mängden kortisol och adrenalin (stresshormoner)

 • Ökar mängden endorfiner (smärtstillande, känsla av välbefinnande), dopamin (motivation), endocannabinoider (smärtstillande, reglerar humör, aptit, nervsystem och immunförsvar, hämmar inflammation) samt oxytocin (tillhörighet och kärlek) när du dansar i en grupp

 • Aktiverar lymfsystemet, vilket förbättrar avgiftning och immunförsvar

 • Förbättrar kroppshållning, flexibilitet och styrka

För information om kommande dansevent är du välkommen att besöka Facebook och Instagram, men du är även välkommen att kontakta mig om du vill anordna ett event tillsammans eller efter överenskommelse.


Det är dags för oss att förenas och samskapa ett nytt och vackert sätt att leva på Moder Jorden. Vi som arbetar inom hälsa, personlig och social utveckling samt andlighet behöver extra stöd, inte bara för att undvika utbrändhet, utan även för att inspirera och lära av varandra. Samhörighet är en av våra största behov som människor och genom samarbete kan vi uppnå mycket mer än vi någonsin kan på egen hand.

I ett högre perspektiv har vi alla samma mål: att vi människor inte bara ska överleva, utan att vi ska läka och blomstra i enighet med naturen och Moder Jord. Därför bjuder jag in dig till ett samarbete.

Om du har en spännande idé som du tror att vi kan förverkliga tillsammans, om du vill utbyta tjänster eller skapa tillfällen för att lära av varandra, hör av dig! Tillsammans kan vi skapa en värld där både vi och vår planet kan må bra.

Jag ser verkligen fram emot att höra från dig och att skapa något vackert tillsammans.

Kontakt

E-post

healwithease@hotmail.com

Telefon

0739 48 51 03

Adress

Online & Varberg (lokalen efter överenskommelse)